AKTUELLT
SUNDMEK AB

Sundmek AB är ett företag som inriktar sig på kompletta leveranser av stålkonstruktioner, maskiner och kringutrustning för process-, kraft-, bygg-, och verkstadsindustri.

Sundmek AB kan också erbjuda ett heltäckande tjänsteutbud, där allt från mycket omfattande helhetsprojekt till mindre uppdrag ryms.

Vår övriga styrka och utrustning är bl.a. mobila enheter för tillverkning, montage, service och underhåll inom områdena process, kemi, bygg och kraftindustri etc.
 
Sundmek AB har tre huvudsakliga ben att stå på:
 
Plåtverkstad, Bearbetningsverkstad, Reparations- och Underhållsentreprenader.
 
SUNDMEK AB sysselsätter vanligtvis ett 30-tal personer, vid större projekt kan upp till 40 personer vara involverade.

Sundmek AB                                                     Vxl: 060-552786                                   Mob/Jour        
Org: 556771-7094                                             Fax: 060-552801                                  
Fredrik Jonsson      070-6403956  

Fyrspannsvägen 5                                            Mail: info@sundmek.se                        Thomas Danielsson 070-3115332 
85752 Sundsvall                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                               

Producerad av Camero