AKTUELLT
En ny kund ytterligare i vår satsning inom kraft/energi. •  SUNDMEK AB har tecknat nytt avtal. Vi forts...
Tung Bearbetning av avancerad utrustning • Nu har det nyinstalerade JUARISTI borr och fräsverket m...


SERVICEAVTAL
SUNDMEK AB har tecknat nytt avtal.
Vi fortsätter att vara en service partner ute på fältsidan
och har kontrakterats som leverantör till BILFINGER BERGER och deras underhållssida vid olika anläggningar.

Sundmek AB                                                      Vxl: 060-552786                                              Mob/Jour        
Org: 556771-7094                                              Fax: 060-552801                                 Tomas Hansson 070-3505976    
Fyrspannsvägen 5                                             Mail: info@sundmek.se                       Fredrik Jonsson 070-6403956
85752 Sundsvall                                                                                                           Håkan Rylander 070-3113339
                                                                                                                                        Thomas Danielsson 070-3115332        

Producerad av Camero


Cookies