Om oss

Vi är ett företag som ligger i Bergsåker längs väg 86 nordväst om Sundsvall.
Här har vi både stor och tung maskinbearbetning i våra svarvar,borr och fräsverk samt bäddfräs.
Plåtverkstaden är utrustad för till.v av konstruktioner och grov/tung plåtslagning.
Förutom verkstadsarbeten så gör vi även montage av egentillverkade och andras konstruktioner,
underhållsarbeten och reparationer m.m.

Sundmek AB                                                      Vxl: 060-552786                                              Mob/Jour        
Org: 556771-7094                                              Fax: 060-552801                                 Tomas Hansson 070-3505976    
Fyrspannsvägen 5                                             Mail: info@sundmek.se                       Fredrik Jonsson 070-6403956
85752 Sundsvall                                                                                                           Håkan Rylander 070-3113339
                                                                                                                                        Thomas Danielsson 070-3115332        

Producerad av Camero


Cookies