Kvalitet

KUNDFOKUS
Vi skall alltid säkerställa att kundens krav fastställs och dokumenteras. Avstämning av kundkrav sker i kontraktsgenomgång före beställning eller i orderbekräftelse där uppdragsbeskrivning ingår

KVALITETSPOLICY

Sundqvist Mekaniska Verkstad AB tillverkar produkter som uppfyller ställda krav på produkt.
Vi har en företagskultur som innebär ett kvalitetsmedvetande i varje steg i produktionen.
Tillsammans strävar vi efter en produktion med få avbrott, jämn produktkvalitet och få reklamationer.
Genom kontinuerlig kompetensutveckling borgar vi för en god produktionsförmåga genom våra kunniga medarbetare.
Vår verksamhet sker efter tillämpliga författningskrav.
Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.


 

Sundmek AB                                                      Vxl: 060-552786                                              Mob/Jour        
Org: 556771-7094                                              Fax: 060-552801                                 Tomas Hansson 070-3505976    
Fyrspannsvägen 5                                             Mail: info@sundmek.se                       Fredrik Jonsson 070-6403956
85752 Sundsvall                                                                                                           Håkan Rylander 070-3113339
                                                                                                                                        Thomas Danielsson 070-3115332        

Producerad av Camero


Cookies