Kvalitet

Kundfokus
Vi skall alltid säkerställa att kundens krav fastställs och dokumenteras. Avstämning av kundkrav sker i kontraktsgenomgång före beställning eller i orderbekräftelse där uppdragsbeskrivning ingår. 

Kvalitetspolicy

Sundmek AB tillverkar produkter som uppfyller ställda krav på produkt.
Vi har en företagskultur som innebär ett kvalitetsmedvetande i varje steg i produktionen.
Tillsammans strävar vi efter en produktion med få avbrott, jämn produktkvalitet och få reklamationer.
Genom våra kunniga medarbetare och kontinuerlig kompetensutveckling uppnår vi en god produktionsförmåga.

Vår verksamhet sker efter tillämpliga författningskrav.
Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.Sundmek AB                                                     Vxl: 060-552786                                   Mob/Jour        
Org: 556771-7094                                             Fax: 060-552801                                  
Fredrik Jonsson      070-6403956  

Fyrspannsvägen 5                                            Mail: info@sundmek.se                        Thomas Danielsson 070-3115332 
85752 Sundsvall                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                               

Producerad av Camero