Arbetsmiljö

                                             ARBETSMILJÖPOLICY
Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv.
En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation.
Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.
Vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär avsedd skyddsutrustning när så krävs.
Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador,
minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.
Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.

Sundmek AB                                                      Vxl: 060-552786                                              Mob/Jour        
Org: 556771-7094                                              Fax: 060-552801                                 Tomas Hansson 070-3505976    
Fyrspannsvägen 5                                             Mail: info@sundmek.se                       Fredrik Jonsson 070-6403956
85752 Sundsvall                                                                                                           Håkan Rylander 070-3113339
                                                                                                                                        Thomas Danielsson 070-3115332        

Producerad av Camero


Cookies