Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy
Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv.
En bra dag på jobbet innebär för oss en bra balans mellan personalens utvecklig och trivsel samt organisationens långsiktiga mål.
Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.
Vi minimerar arbetsmiljörisker och bär avsedd skyddsutrustning vid varje tillfällle det krävs.

Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador,
minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.

Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.

Sundmek AB                                                     Vxl: 060-552786                                   Mob/Jour        
Org: 556771-7094                                             Fax: 060-552801                                  
Fredrik Jonsson      070-6403956  

Fyrspannsvägen 5                                            Mail: info@sundmek.se                        Thomas Danielsson 070-3115332 
85752 Sundsvall                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                               

Producerad av Camero