Bearbetning

Vår maskinpark består bland annat av:
  • Juariasti femaxlig (X:10 000, Y: 2 500)
  • Bäddfräs Elgamill board 6 000 x 1 030
  • Långsvarv Skoda 12 m
  • Union (X:1 500, Y: 1 400, Z:1 700)
  • karusellsvarv Dörres

Sundmek AB                                                     Vxl: 060-552786                                   Mob/Jour        
Org: 556771-7094                                             Fax: 060-552801                                  
Fredrik Jonsson      070-6403956  

Fyrspannsvägen 5                                            Mail: info@sundmek.se                        Thomas Danielsson 070-3115332 
85752 Sundsvall                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                               

Producerad av Camero