Bearbetning

Vår maskinpark består bland annat av:

  • Juariasti femaxlig (X:10 000, Y: 2 500)
  • Bäddfräs Elgamill board 6 000 x 1 030
  • Långsvarv Skoda 12 m
  • Union (X:1 500, Y: 1 400, Z:1 700)
  • Karusellsvarv Dörres

Maskinförteckning

JUARASTI

Juariasti femaxlig (X:10 000, Y: 2 500)

BÄDDFRÄS

Bäddfräs Elgamill board 6 000 x 1 030

LÅNGSVARV

Långsvarv Skoda 12 m

UNION

Union (X:1 500, Y: 1 400, Z:1 700)

KARUSELLSVARV

Karusellsvarv Dörres

.Sundmek koncernen

Sundmek koncernen inriktar sig på kompletta leveranser av stålkonstruktioner, maskiner och kringutrustning för process-, kraft-, bygg-, och verkstadsindustri.

Sundmek AB kan också erbjuda ett heltäckande tjänsteutbud, där allt från mycket omfattande helhetsprojekt till mindre uppdrag ryms.

Vår övriga styrka och utrustning är bl.a. mobila enheter för tillverkning, montage, service och underhåll inom områdena process, kemi, bygg och kraftindustri.