Processing

Our machinery consists of, among other things:

  • Juariasti five (X:10 000, Y: 2 500)
  • Bäddfräs Elgamill board 6 000 x 1 030
  • Långsvarv Skoda 12 m
  • Union (X:1 500, Y: 1 400, Z:1 700)
  • Karusellsvarv Dörres

Maskinförteckning

JUARASTI

Juariasti five (X:10 000, Y: 2 500)

BÄDDFRÄS

Bäddfräs Elgamill board 6 000 x 1 030

LÅNGSVARV

Långsvarv Skoda 12 m

UNION

Union (X:1 500, Y: 1 400, Z:1 700)

KARUSELLSVARV

Karusellsvarv Dörres

.Sundmek koncernen

Sundmek koncernen inriktar sig på kompletta leveranser av stålkonstruktioner, maskiner och kringutrustning för process-, kraft-, bygg-, och verkstadsindustri.

Sundmek AB can also offer a comprehensive range of services, where everything from very comprehensive overall projects to smaller assignments can be accommodated.

Vår övriga styrka och utrustning är bl.a. mobila enheter för tillverkning, montage, service och underhåll inom områdena process, kemi, bygg och kraftindustri.