About us

Sundmek koncernen inriktar sig på kompletta leveranser av stålkonstruktioner, maskiner och kringutrustning för process-, kraft-, bygg-, och verkstadsindustri.

Vi kan erbjuda ett heltäckande tjänsteutbud, där allt från mycket omfattande helhetsprojekt till mindre uppdrag ryms.

Our other strength and equipment is i.a. mobile units for manufacturing, assembly, service and maintenance in the areas of process, chemistry, construction and power industry etc.

Sundmek koncernen delar består av:

Plåtverkstad, Bearbetningsverkstad, Reparations- och Underhållsentreprenader, Sundrör och Tankteknik