Om oss

Sundmek koncernen inriktar sig på kompletta leveranser av stålkonstruktioner, maskiner och kringutrustning för process-, kraft-, bygg-, och verkstadsindustri.

Vi kan erbjuda ett heltäckande tjänsteutbud, där allt från mycket omfattande helhetsprojekt till mindre uppdrag ryms.

Vår övriga styrka och utrustning är bl.a. mobila enheter för tillverkning, montage, service och underhåll inom områdena process, kemi, bygg och kraftindustri etc.

Sundmek koncernen delar består av:

Plåtverkstad, Bearbetningsverkstad, Reparations- och Underhållsentreprenader, Sundrör och Tankteknik