Verkstad och Entreprenad

I plåtverkstaden tillverkas bland annat:

  • Balkkonstruktioner
  • Cisterner
  • Segmentrör
  • Skruvar
  • Tråg
  • Cykloner
  • Skärning av detaljer
  • Tryckkärl

Våra kunder är bland annat:

Valmet, Noyron/Akzo Nobel, Billerud-Korsnäs, SCA

Sundmek koncernen

Sundmek koncernen inriktar sig på kompletta leveranser av stålkonstruktioner, maskiner och kringutrustning för process-, kraft-, bygg-, och verkstadsindustri.

Sundmek AB kan också erbjuda ett heltäckande tjänsteutbud, där allt från mycket omfattande helhetsprojekt till mindre uppdrag ryms.

Vår övriga styrka och utrustning är bl.a. mobila enheter för tillverkning, montage, service och underhåll inom områdena process, kemi, bygg och kraftindustri.