Entrepenad

Vår personal är utbildad inom svetsning och bearbetning.
På Sundmek jobbar licencierade svetsare och certifierade bearbetare efter SS-EN ISO 3834-2 och SS-EN 1090-1.

Med den mäskliga kompetensen och kapaciteten som kommer geom vår maskinpark och våra dotterbolag tar vi gärna ett helhetsgrepp om ditt projekt - från projektering och tillverkning till monering och dokumentation. 

Detta utgör i slutändan vår kvalitetsstämpel på att vi kan förhålla oss flexibla till dina önskemål samtidigt som vi utför ett så tids- och kostnadseffektivt arbete som möjligt. 

 

Sundmek AB                                                     Vxl: 060-552786                                   Mob/Jour        
Org: 556771-7094                                             Fax: 060-552801                                  
Fredrik Jonsson      070-6403956  

Fyrspannsvägen 5                                            Mail: info@sundmek.se                        Thomas Danielsson 070-3115332 
85752 Sundsvall                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                               

Producerad av Camero